Gebruiksvoorwaarden


1. Voorwaarden

Door toegang te krijgen tot deze school, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te openen. Het materiaal op deze school wordt beschermd door de toepasselijke auteursrecht- en handelsmerkwetgeving.


2. Gebruik licentie

Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van downloadbaar materiaal op de website van de school te downloaden voor persoonlijke, niet-commerciële tijdelijke weergave. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:

de materialen wijzigen of kopiëren;

de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);

proberen om software op de website van de school te decompileren of reverse-engineeren;

alle copyright- of andere eigendomsaanduidingen van de materialen verwijderen; of

de materialen overdragen aan een andere persoon of de materialen 'spiegelen' op een andere server.

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door het Bedrijf worden beëindigd. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.


3. Disclaimer:

Het materiaal op de website van de school wordt geleverd 'zoals het is'. De School geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en verwerpt en ontkent hierbij alle andere garanties, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk op intellectueel eigendom of andere schending van rechten. Verder geeft de School geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijk materiaal of op sites die aan deze site zijn gelinkt.


4. Beperkingen

De School is in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om de materialen op de website van de School te gebruiken, zelfs als de De school of een gemachtigde van de school is mondeling of schriftelijk op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen van impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.


5. Revisies en fouten

Het materiaal dat op de website van de School verschijnt, kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. De School garandeert niet dat het materiaal op haar website juist, volledig of actueel is. De school kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website. De school verplicht zich echter niet tot het bijwerken van de materialen.


6. Links

De school heeft niet alle sites die aan haar website zijn gekoppeld beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door de school van de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.


7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

De school kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.


8. Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de website van de school wordt beheerst door de wetten van de jurisdictie van de schooleigenaar, ongeacht de conflicterende wettelijke bepalingen.